Όροι & Προϋποθέσεις

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις («Συμφωνία») ορίζουν τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου repeatonlinefitness.com («Ιστότοπος»), της εφαρμογής για κινητά «Repeat – Online Fitness» («Εφαρμογή για φορητές συσκευές») και οποιασδήποτε σχετικής με αυτές προϊόντα και υπηρεσίες (συλλογικά, «Υπηρεσίες»). Αυτή η Συμφωνία είναι νομικά δεσμευτική μεταξύ εσάς (“Χρήστης”, “εσείς” ή “σας”) και το Repeat – OnlineFitness OÜ (“Repeat – OnlineFitness OÜ”, “εμείς”, “εμάς” ή “μας”). Με την πρόσβαση και τη χρήση των Υπηρεσιών, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους όρους της παρούσας Συμφωνίας. Εάν συνάπτετε την παρούσα Συμφωνία για λογαριασμό μιας επιχείρησης ή άλλης νομικής οντότητας, δηλώνετε ότι έχετε την εξουσία να δεσμεύετε την εν λόγω οντότητα με την παρούσα Συμφωνία, οπότε οι όροι “Χρήστης”, “εσείς” ή “σας” θα αναφέρονται σε μια τέτοια οντότητα. Εάν δεν έχετε τέτοια εξουσιοδότηση ή εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας, δεν πρέπει να αποδεχτείτε την παρούσα Συμφωνία και δεν επιτρέπεται να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες. Αναγνωρίζετε ότι η παρούσα Συμφωνία είναι μια σύμβαση μεταξύ εσάς και του Repeat – OnlineFitness OÜ, παρόλο που είναι ηλεκτρονική και δεν έχει υπογραφεί φυσικά από εσάς, και διέπει τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς.

Λογαριασμοί και συνδρομή

Πρέπει να είστε τουλάχιστον 16 ετών για να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες και συμφωνώντας με την παρούσα Συμφωνία, εγγυάστε και δηλώνετε ότι είστε τουλάχιστον 16 ετών. Εάν δημιουργήσετε λογαριασμό στις Υπηρεσίες, είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της ασφάλειας του λογαριασμού σας και είστε πλήρως υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του λογαριασμού και οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες πραγματοποιούνται σε σχέση με αυτόν. Ενδέχεται να παρακολουθούμε και να ελέγχουμε νέους λογαριασμούς προτού μπορέσετε να συνδεθείτε και να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες. Η παροχή ψευδών στοιχείων επικοινωνίας οποιουδήποτε είδους μπορεί να οδηγήσει στον τερματισμό του λογαριασμού σας. Πρέπει να μας ειδοποιήσετε αμέσως για τυχόν μη εξουσιοδοτημένες χρήσεις του λογαριασμού σας ή οποιεσδήποτε άλλες παραβιάσεις ασφάλειας. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε πράξεις ή παραλείψεις σας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ζημιών οποιουδήποτε είδους που προκλήθηκαν ως αποτέλεσμα τέτοιων πράξεων ή παραλείψεων. Μπορούμε να αναστείλουμε, να απενεργοποιήσουμε ή να διαγράψουμε τον λογαριασμό σας (ή οποιοδήποτε μέρος του) εάν διαπιστώσουμε ότι έχετε παραβιάσει οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Συμφωνίας ή ότι η συμπεριφορά ή το περιεχόμενό σας θα τείνει να βλάψει τη φήμη και την καλή θέλησή μας. Εάν διαγράψουμε τον λογαριασμό σας για τους παραπάνω λόγους, δεν μπορείτε να εγγραφείτε ξανά στις Υπηρεσίες μας. Ενδέχεται να αποκλείσουμε τη διεύθυνση email σας και τη διεύθυνση πρωτοκόλλου Διαδικτύου για να αποτρέψουμε περαιτέρω εγγραφή.

Περιεχόμενο χρήστη

Δεν κατέχουμε δεδομένα, πληροφορίες ή υλικό (συλλογικά, «Περιεχόμενο») που υποβάλλετε στις Υπηρεσίες κατά τη χρήση της Υπηρεσίας. Θα έχετε την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα και την πνευματική ιδιοκτησία ή το δικαίωμα χρήσης όλου του Υποβληθέντος Περιεχομένου. Μπορούμε, αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση, να παρακολουθούμε και να ελέγχουμε το Περιεχόμενο των Υπηρεσιών που υποβλήθηκαν ή δημιουργήθηκαν χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες μας από εσάς. Μας παραχωρείτε άδεια πρόσβασης, αντιγραφής, διανομής, αποθήκευσης, μετάδοσης, αναδιαμόρφωσης, εμφάνισης και εκτέλεσης του Περιεχομένου του λογαριασμού χρήστη σας αποκλειστικά όπως απαιτείται για τους σκοπούς της παροχής των Υπηρεσιών σε εσάς. Χωρίς να περιορίζουμε καμία από αυτές τις δηλώσεις ή εγγυήσεις, έχουμε το δικαίωμα, αν και όχι την υποχρέωση, να αρνηθούμε ή να αφαιρέσουμε, κατά τη δική μας διακριτική ευχέρεια, οποιοδήποτε Περιεχόμενο που κατά την εύλογη γνώμη μας, παραβιάζει οποιαδήποτε από τις πολιτικές μας ή είναι με οποιονδήποτε τρόπο επιβλαβές ή απαράδεκτο. Μας εκχωρείτε επίσης την άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, προσαρμογής, τροποποίησης, δημοσίευσης ή διανομής του Περιεχομένου που δημιουργήθηκε από εσάς ή είναι αποθηκευμένο στον λογαριασμό χρήστη σας για εμπορικούς, μάρκετινγκ ή οποιονδήποτε παρόμοιο σκοπό.

Χρέωση και πληρωμές

Θα καταβάλλετε όλες τις χρεώσεις ή χρεώσεις στο λογαριασμό σας σύμφωνα με τις χρεώσεις, τις χρεώσεις και τους όρους χρέωσης που ισχύουν τη στιγμή που ένα τέλος ή χρέωση είναι πληρωτέο. Όπου οι Υπηρεσίες προσφέρονται σε δωρεάν δοκιμαστική βάση, ενδέχεται να απαιτείται πληρωμή μετά τη λήξη της δωρεάν δοκιμαστικής περιόδου και όχι κατά την εισαγωγή των στοιχείων χρέωσής σας (τα οποία μπορεί να απαιτούνται πριν από την έναρξη της δωρεάν δοκιμαστικής περιόδου). Η ανταλλαγή ευαίσθητων και ιδιωτικών δεδομένων πραγματοποιείται μέσω ενός ασφαλούς καναλιού επικοινωνίας SSL και κρυπτογραφείται και προστατεύεται με ψηφιακές υπογραφές, ενώ οι Υπηρεσίες συμμορφώνονται επίσης με τα πρότυπα ευπάθειας PCI προκειμένου να δημιουργηθεί ένα όσο το δυνατόν ασφαλέστερο περιβάλλον για τους Χρήστες. Οι σαρώσεις για κακόβουλο λογισμικό εκτελούνται σε τακτική βάση για πρόσθετη ασφάλεια και προστασία. Εάν, κατά την κρίση μας, η αγορά σας συνιστά συναλλαγή υψηλού κινδύνου, θα σας ζητήσουμε να μας παράσχετε ένα αντίγραφο της έγκυρης ταυτότητας με φωτογραφία που έχει εκδοθεί από την κυβέρνηση και πιθανώς ένα αντίγραφο μιας πρόσφατης τραπεζικής κίνησης για την πιστωτική ή χρεωστική κάρτα που χρησιμοποιήθηκε για την αγορά. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τα προϊόντα και τις τιμές των προϊόντων ανά πάσα στιγμή. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να αρνηθούμε οποιαδήποτε παραγγελία κάνετε μαζί μας. Μπορούμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να περιορίσουμε ή να ακυρώσουμε τις ποσότητες που αγοράζονται ανά άτομο, ανά νοικοκυριό ή ανά παραγγελία. Αυτοί οι περιορισμοί μπορεί να περιλαμβάνουν παραγγελίες που πραγματοποιούνται από ή κάτω από τον ίδιο λογαριασμό πελάτη, την ίδια πιστωτική κάρτα ή/και παραγγελίες που χρησιμοποιούν την ίδια διεύθυνση χρέωσης ή/και αποστολής. Σε περίπτωση που κάνουμε μια αλλαγή ή ακυρώσουμε μια παραγγελία, ενδέχεται να προσπαθήσουμε να σας ειδοποιήσουμε επικοινωνώντας με το e-mail ή/και τη διεύθυνση χρέωσης/τον αριθμό τηλεφώνου που δόθηκε τη στιγμή που έγινε η παραγγελία.

Ακρίβεια πληροφοριών

Περιστασιακά ενδέχεται να υπάρχουν πληροφορίες για τις Υπηρεσίες που περιέχουν τυπογραφικά λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις που μπορεί να σχετίζονται με περιγραφές προϊόντων, προωθήσεις και προσφορές. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε τυχόν σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις και να αλλάξουμε ή να ενημερώσουμε πληροφορίες ή να ακυρώσουμε παραγγελίες εάν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις Υπηρεσίες ή τις Υπηρεσίες είναι ανακριβείς ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση (συμπεριλαμβανομένης της υποβολής της παραγγελίας σας). Δεν αναλαμβάνουμε καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε, να τροποποιήσουμε ή να διευκρινίσουμε πληροφορίες σχετικά με τις Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, πληροφοριών τιμολόγησης, εκτός εάν απαιτείται από τη νομοθεσία. Καμία καθορισμένη ημερομηνία ενημέρωσης ή ανανέωσης που εφαρμόζεται στις Υπηρεσίες δεν θα πρέπει να λαμβάνεται ως ένδειξη ότι όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις Υπηρεσίες ή τις Υπηρεσίες έχουν τροποποιηθεί ή ενημερωθεί.

Υπηρεσίες τρίτων

Εάν αποφασίσετε να ενεργοποιήσετε, να αποκτήσετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες τρίτων, ενημερωθείτε ότι η πρόσβασή σας και η χρήση τέτοιων άλλων υπηρεσιών διέπονται αποκλειστικά από τους όρους και τις προϋποθέσεις τέτοιων άλλων υπηρεσιών και δεν υποστηρίζουμε, δεν φέρουμε ευθύνη ή ευθύνη για και δεν προβαίνουν σε καμία δήλωση ως προς οποιαδήποτε πτυχή τέτοιων άλλων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, του περιεχομένου τους ή του τρόπου με τον οποίο χειρίζονται τα δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων σας) ή οποιασδήποτε αλληλεπίδρασης μεταξύ εσάς και του παρόχου τέτοιων άλλων υπηρεσιών. Παραιτείστε αμετάκλητα οποιαδήποτε αξίωση έναντι του Repeat – OnlineFitness OÜ σε σχέση με τέτοιες άλλες υπηρεσίες. Repeat – Το OnlineFitness OÜ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια που προκαλείται ή φέρεται ότι προκαλείται από ή σε σχέση με την ενεργοποίηση, την πρόσβαση ή τη χρήση οποιωνδήποτε τέτοιων άλλων υπηρεσιών ή την εξάρτησή σας από τις πρακτικές απορρήτου, διαδικασίες ασφάλειας δεδομένων ή άλλες πολιτικές τέτοιων άλλων υπηρεσιών. Μπορεί να σας ζητηθεί να εγγραφείτε ή να συνδεθείτε σε τέτοιες άλλες υπηρεσίες στις αντίστοιχες πλατφόρμες τους. Ενεργοποιώντας οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες, επιτρέπετε ρητά στο Repeat – OnlineFitness OÜ να αποκαλύψει τα δεδομένα σας όπως απαιτείται για τη διευκόλυνση της χρήσης ή ενεργοποίησης μιας τέτοιας άλλης υπηρεσίας.

Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα ή το περιεχόμενο οποιωνδήποτε ιστότοπων τρίτων ή υλικού στο οποίο έχει πρόσβαση μέσω του ιστότοπού μας. Δεν παρακολουθούμε σκόπιμα περιεχόμενο τρίτων που διατίθεται μέσω ιστοτόπων τρίτων και/ή συνδέσμων ως αποποίηση ευθύνης για τέτοιο περιεχόμενο. Η εταιρεία μας δεν εγκρίνει και δεν φέρει ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο, διαφήμιση, προϊόντα, υπηρεσίες ή πληροφορίες σε ή διαθέσιμες από ιστότοπους τρίτων. Οι ιστότοποι τρίτων που συνδέονται μέσω του ιστότοπού μας δεν καλύπτονται από τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών μας και, ως εκ τούτου, πρέπει να ελέγξετε τις πολιτικές τους κατάλληλα.

 

Αντίγραφα ασφαλείας

Πραγματοποιούμε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας του Ιστότοπου και του Περιεχομένου του, ωστόσο, αυτά τα αντίγραφα ασφαλείας προορίζονται μόνο για δικούς μας διαχειριστικούς σκοπούς και δεν είναι σε καμία περίπτωση εγγυημένα. Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση των δικών σας αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων σας. Δεν παρέχουμε κανενός είδους αποζημίωση για χαμένα ή ελλιπή δεδομένα σε περίπτωση που τα αντίγραφα ασφαλείας δεν λειτουργούν σωστά. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να εξασφαλίσουμε πλήρη και ακριβή αντίγραφα ασφαλείας, αλλά δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για αυτό το καθήκον.

Διαφημίσεις

Κατά τη χρήση των Υπηρεσιών, μπορείτε να συνάψετε αλληλογραφία ή να συμμετάσχετε σε προωθητικές ενέργειες διαφημιστών ή χορηγών που δείχνουν τα αγαθά ή τις υπηρεσίες τους μέσω των Υπηρεσιών. Οποιαδήποτε τέτοια δραστηριότητα και τυχόν όροι, προϋποθέσεις, εγγυήσεις ή παραστάσεις που σχετίζονται με αυτήν τη δραστηριότητα, είναι αποκλειστικά μεταξύ εσάς και του ισχύοντος τρίτου μέρους. Δεν θα έχουμε καμία ευθύνη, υποχρέωση ή ευθύνη για οποιαδήποτε τέτοια αλληλογραφία, αγορά ή προώθηση μεταξύ εσάς και οποιουδήποτε τέτοιου τρίτου μέρους.

Σύνδεσμοι με άλλους πόρους

Παρόλο που οι Υπηρεσίες ενδέχεται να συνδέονται με άλλους πόρους (όπως ιστότοπους, εφαρμογές για κινητά κ.λπ.), δεν υπονοούμε, άμεσα ή έμμεσα, καμία έγκριση, συσχέτιση, χορηγία, έγκριση ή συσχέτιση με οποιονδήποτε συνδεδεμένο πόρο, εκτός εάν αναφέρεται ρητά στο παρόν. Ορισμένοι από τους συνδέσμους στις Υπηρεσίες μπορεί να είναι “δεσμοί συνεργατών”. Αυτό σημαίνει ότι εάν κάνετε κλικ στον σύνδεσμο και αγοράσετε ένα αντικείμενο, το Repeat – OnlineFitness OÜ θα λάβει μια προμήθεια θυγατρικών. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την εξέταση ή την αξιολόγηση και δεν εγγυόμαστε τις προσφορές οποιωνδήποτε επιχειρήσεων ή ιδιωτών ή το περιεχόμενο των πόρων τους. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ή ευθύνη για τις ενέργειες, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο οποιωνδήποτε άλλων τρίτων. Θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τις νομικές δηλώσεις και άλλους όρους χρήσης οποιουδήποτε πόρου στον οποίο έχετε πρόσβαση μέσω ενός συνδέσμου στις Υπηρεσίες. Η σύνδεσή σας με οποιουσδήποτε άλλους πόρους εκτός τοποθεσίας γίνεται με δική σας ευθύνη.

 

Περιεχόμενο τρίτων

Οποιοδήποτε περιεχόμενο τρίτων που φιλοξενείται ή παρουσιάζεται με άλλο τρόπο στον ιστότοπό μας αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων του. Δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά κατά τη μετάδοση τέτοιου περιεχομένου και με τη σειρά μας δεν δεχόμαστε καμία ευθύνη για τον τρόπο κατάχρησης του περιεχομένου από τους χρήστες των ιστότοπών μας. Εάν παρατηρήσετε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, μη εξουσιοδοτημένο περιεχόμενο που εμφανίζεται στον ιστότοπό μας ή κοινοποιείται με άλλο τρόπο ή μεταδίδεται από την εταιρεία μας, επικοινωνήστε μαζί μας (λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στην πολιτική απορρήτου μας).

Απαγορευμένες χρήσεις

Εκτός από άλλους όρους όπως ορίζονται στη Συμφωνία, απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες ή το Περιεχόμενο: (α) για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό, (β) να παρακινήσει άλλους να εκτελέσουν ή να συμμετάσχουν σε οποιεσδήποτε παράνομες πράξεις· (γ) να παραβιάζουν οποιουσδήποτε διεθνείς, ομοσπονδιακούς, επαρχιακούς ή πολιτειακούς κανονισμούς, κανόνες, νόμους ή τοπικές διατάξεις· (δ) να παραβιάσουμε ή να παραβιάσουμε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μας ή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων· (ε) για παρενόχληση, κακοποίηση, προσβολή, βλάβη, δυσφήμιση, συκοφαντία, δυσφήμιση, εκφοβισμό ή διάκριση με βάση το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη θρησκεία, την εθνικότητα, τη φυλή, την ηλικία, την εθνική καταγωγή ή την αναπηρία· (στ) να υποβάλλει ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες· (ζ) για τη μεταφόρτωση ή τη μετάδοση ιών ή οποιουδήποτε άλλου τύπου κακόβουλου κώδικα που θα χρησιμοποιηθεί ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο που θα επηρεάσει τη λειτουργικότητα ή τη λειτουργία των Υπηρεσιών, προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων ή το Διαδίκτυο· (η) για spam, phish, pharm, πρόσχημα, spider, crawl ή scrape. (i) για οποιοδήποτε άσεμνο ή ανήθικο σκοπό· ή (ι) για παρέμβαση ή παράκαμψη των χαρακτηριστικών ασφαλείας των Υπηρεσιών, προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων ή του Διαδικτύου. Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τη χρήση των Υπηρεσιών από μέρους σας για παραβίαση οποιασδήποτε από τις απαγορευμένες χρήσεις.

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

«Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας» σημαίνει όλα τα παρόντα και μελλοντικά δικαιώματα που απονέμονται από νόμο, κοινό δίκαιο ή δικαιοσύνη σε ή σε σχέση με οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, σχέδια, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εφευρέσεις, υπεραξία και το δικαίωμα αγωγής για μεταβίβαση, δικαιώματα εφευρέσεις, δικαιώματα χρήσης και όλα τα άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, σε κάθε περίπτωση καταχωρισμένα ή μη καταχωρισμένα και συμπεριλαμβανομένων όλων των αιτήσεων και δικαιωμάτων υποβολής αίτησης και χορήγησης, δικαιώματα αξίωσης προτεραιότητας από αυτά τα δικαιώματα και όλα τα παρόμοια ή ισοδύναμα δικαιώματα ή μορφές προστασία και κάθε άλλο αποτέλεσμα πνευματικής δραστηριότητας που υπάρχει ή θα υφίσταται τώρα ή στο μέλλον σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Η παρούσα Συμφωνία δεν μεταβιβάζει σε εσάς καμία πνευματική ιδιοκτησία που ανήκει στο Repeat – OnlineFitness OÜ ή τρίτα μέρη, καθώς και όλα τα δικαιώματα, τίτλους, και τα συμφέροντα σε και σε τέτοια ιδιοκτησία θα παραμείνουν (όπως μεταξύ των μερών) αποκλειστικά στο Repeat – OnlineFitness OÜ. Όλα τα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, γραφικά και λογότυπα που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις Υπηρεσίες, είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Repeat – OnlineFitness OÜ ή των δικαιοπαρόχων της. Άλλα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, γραφικά και λογότυπα που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις Υπηρεσίες ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα άλλων τρίτων. Η χρήση των Υπηρεσιών δεν σας παρέχει κανένα δικαίωμα ή άδεια να αναπαράγετε ή να χρησιμοποιήσετε με άλλον τρόπο οποιοδήποτε από τα εμπορικά σήματα Repeat – OnlineFitness OÜ ή τρίτων. γραφικά και λογότυπα που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις Υπηρεσίες ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα άλλων τρίτων. Η χρήση των Υπηρεσιών δεν σας παρέχει κανένα δικαίωμα ή άδεια να αναπαράγετε ή να χρησιμοποιήσετε με άλλον τρόπο οποιοδήποτε από τα εμπορικά σήματα Repeat – OnlineFitness OÜ ή τρίτων. γραφικά και λογότυπα που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις Υπηρεσίες ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα άλλων τρίτων. Η χρήση των Υπηρεσιών δεν σας παρέχει κανένα δικαίωμα ή άδεια να αναπαράγετε ή να χρησιμοποιήσετε με άλλον τρόπο οποιοδήποτε από τα εμπορικά σήματα Repeat – OnlineFitness OÜ ή τρίτων.

Αποποίηση εγγύησης

Συμφωνείτε ότι αυτή η Υπηρεσία παρέχεται σε βάση «ως έχει» και «ως διαθέσιμη» και ότι η χρήση των Υπηρεσιών από εσάς γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Αποποιούμαστε ρητά όλες τις εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης. Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ότι οι Υπηρεσίες θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις σας ή ότι η Υπηρεσία θα είναι αδιάκοπη, έγκαιρη, ασφαλής ή χωρίς σφάλματα. ούτε παρέχουμε καμία εγγύηση ως προς τα αποτελέσματα που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση της Υπηρεσίας ή ως προς την ακρίβεια ή την αξιοπιστία οποιασδήποτε πληροφορίας που λαμβάνεται μέσω της Υπηρεσίας ή ότι τα ελαττώματα στην Υπηρεσία θα διορθωθούν. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι οποιοδήποτε υλικό και/ή δεδομένα που λήφθηκαν ή λήφθηκαν με άλλο τρόπο μέσω της χρήσης της Υπηρεσίας γίνεται με δική σας κρίση και ευθύνη και ότι θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια δεδομένων που προκύπτει από τη λήψη τέτοιου υλικού ή/και δεδομένα. Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση σχετικά με οποιαδήποτε αγαθά ή υπηρεσίες που αγοράστηκαν ή αποκτήθηκαν μέσω της Υπηρεσίας ή οποιεσδήποτε συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω της Υπηρεσίας, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Καμία συμβουλή ή πληροφορία, προφορική ή γραπτή, που λάβατε από εμάς ή μέσω της Υπηρεσίας δεν δημιουργεί καμία εγγύηση που δεν παρέχεται ρητά στο παρόν. Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση σχετικά με οποιαδήποτε αγαθά ή υπηρεσίες που αγοράστηκαν ή αποκτήθηκαν μέσω της Υπηρεσίας ή οποιεσδήποτε συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω της Υπηρεσίας, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Καμία συμβουλή ή πληροφορία, προφορική ή γραπτή, που λάβατε από εμάς ή μέσω της Υπηρεσίας δεν δημιουργεί καμία εγγύηση που δεν παρέχεται ρητά στο παρόν. Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση σχετικά με οποιαδήποτε αγαθά ή υπηρεσίες που αγοράστηκαν ή αποκτήθηκαν μέσω της Υπηρεσίας ή οποιεσδήποτε συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω της Υπηρεσίας, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Καμία συμβουλή ή πληροφορία, προφορική ή γραπτή, που λάβατε από εμάς ή μέσω της Υπηρεσίας δεν δημιουργεί καμία εγγύηση που δεν παρέχεται ρητά στο παρόν.

Περιορισμός Ευθύνης – Αστική Ευθύνη

Παρακαλούμε αν έχετε οποιαδήποτε πάθηση, τραυματισμό ή κατάσταση υγείας που μπορεί να επιδεινωθεί με την άσκηση ζητήστε άδεια από τον γιατρό σας προτού να συμμετέχετε σε σωματική δραστηριότητα. Αναγνωρίζετε ότι η συμμετοχή σας σε οποιοδήποτε διαδικτυακό μάθημα μπορεί να περιλαμβάνει κινδύνους ατυχημάτων, προσωπικού τραυματισμού και απώλειας ζωής, κινδύνους τους οποίους αποδέχεστε πλήρως με την αγορά των υπηρεσιών. Με την αγορά των υπηρεσιών βεβαιώνετε ότι έχετε καλή υγεία και δεν αντιμετωπίζετε καμία ιατρική πάθηση ούτε κανένα πρόβλημα υγείας που θα μπορούσε να διακινδυνεύσει ή να περιορίσει την ικανότητα συμμετοχής σας στα μαθήματα. Με την αγορά σας κατανοείτε και έχετε εξετάσει και αξιολογήσει τη φύση, το εύρος και την έκταση των σχετικών κινδύνων και επιλέγετε εθελοντικά και ελεύθερα να αναλάβετε τους εν λόγω κινδύνους. Επιπλέον, συμφωνείτε ότι θα συμμορφώνεστε με τις εύλογες οδηγίες των υπηρεσιών κατά την εκτέλεση και την εξέλιξή τους. Κατανοείτε ότι η εταιρεία Repeat Online Fitness – OU δεν παρέχει καμία ασφάλεια, είτε ζωής, είτε ιατρική είτε αστικής ευθύνης, για οποιαδήποτε (ή οποιοδήποτε) ασθένεια, ατύχημα, ή ζημιoγόνο γεγονός που ενδέχεται να προκύψει από την συμμετοχή σας στην υπηρεσία. Με την αγορά της υπηρεσίας και την αποδοχή του παρόντος εγγράφου δηλώνετε ότι συμφωνείτε αμετάκλητα και ανεπιφύλακτα ότι το Repeat Online Fitness – OU, ουδεμία ευθύνη θα φέρει προς αποζημίωσή σας, από την από μέρους σας παρακολούθηση ή συμμετοχή στην διαδικτυακή υπηρεσία, δηλώνετε δε ότι ουδεμία αξίωση θα έχετε κατ’ εμάς προς αποζημίωσή σας, για οποιοδήποτε τυχόν ατύχημα ή ζημιογόνο για εσάς γεγονός λάβει χώρα κατά την διάρκεια της συμμετοχής σας στην υπηρεσία.

Τον περιορισμό της ευθύνης

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση το Repeat – OnlineFitness OÜ, οι θυγατρικές, διευθυντές, στελέχη, υπάλληλοι, πράκτορες, προμηθευτές ή δικαιοπάροχοι δεν θα είναι υπεύθυνοι έναντι οποιουδήποτε προσώπου για οποιαδήποτε έμμεση, τυχαία, ειδική, τιμωρητική, κάλυψη ή επακόλουθη ζημιές (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ζημιών για διαφυγόντα κέρδη, έσοδα, πωλήσεις, υπεραξία, χρήση περιεχομένου, αντίκτυπο στην επιχείρηση, διακοπή της επιχείρησης, απώλεια αναμενόμενων αποταμιεύσεων, απώλεια επιχειρηματικής ευκαιρίας) ωστόσο που προκλήθηκαν, σύμφωνα με οποιαδήποτε θεωρία ευθύνης, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμούς, σύμβαση, αδικοπραξία, εγγύηση, παράβαση νομοθετικής υποχρέωσης, αμέλεια ή άλλο, ακόμη και αν το υπόχρεο μέρος έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών ή θα μπορούσε να προβλέψει τέτοιες ζημιές. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η συνολική ευθύνη του Repeat – OnlineFitness OÜ και των θυγατρικών του, αξιωματικών, υπαλλήλων, αντιπροσώπων, προμηθευτών και δικαιοπαρόχων που σχετίζονται με τις υπηρεσίες θα περιοριστεί σε ποσό μεγαλύτερο του ενός δολαρίου ή σε τυχόν ποσά που έχουν πράγματι καταβληθεί σε μετρητά από εσάς στο Repeat – OnlineFitness OÜ για την προηγούμενη περίοδο ενός μηνός πριν από το πρώτο γεγονός ή περιστατικό που δημιουργεί τέτοια ευθύνη. Οι περιορισμοί και οι εξαιρέσεις ισχύουν επίσης εάν αυτή η θεραπεία δεν σας αποζημιώνει πλήρως για τυχόν απώλειες ή αποτυγχάνει στον ουσιαστικό σκοπό της. Το περιεχόμενο των ιστότοπών μας παρέχεται σε “ως έχει” και σε “εθελοντική πρόσβαση” χωρίς καμία δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους ρητής, σιωπηρής ή θεσμοθετημένης εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, μη παραβίασης, συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβεια. Η εταιρεία μας δεν θα φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιές, συμπεριλαμβανομένων αποθετικών ζημιών ή τυχόν ζημιών που προκύπτουν από την απώλεια χρήσης, τη διακοπή του εμπορίου, την οικονομική απώλεια ή ζημίες, είτε σε σύμβαση, αμέλεια ή άλλη αδικοπραξία, που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη χρήση του ιστότοπού μας. Αρνούμαστε να δεχθούμε οποιαδήποτε ευθύνη για την αποτυχία και/ή τις ενέργειες τρίτων, καθώς και την υποκλοπή περιεχομένου και επικοινωνίας που ενδέχεται να προκύψουν περιστασιακά χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο ή τις σχετικές υπηρεσίες μας. Το περιεχόμενο των ιστότοπών μας παρέχεται σε “ως έχει” και σε “εθελοντική πρόσβαση” χωρίς καμία δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους ρητής, σιωπηρής ή θεσμοθετημένης εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, μη παραβίασης, συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβεια. Η εταιρεία μας δεν θα φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιές, συμπεριλαμβανομένων αποθετικών ζημιών, ή τυχόν ζημιών που προκύπτουν από την απώλεια χρήσης, διακοπή του εμπορίου, οικονομικές απώλειες ή ζημίες, είτε σε σύμβαση, αμέλεια ή άλλη αδικοπραξία, που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη χρήση του ιστότοπού μας. Αρνούμαστε να δεχθούμε οποιαδήποτε ευθύνη για την αποτυχία και/ή τις ενέργειες τρίτων, καθώς και την υποκλοπή περιεχομένου και επικοινωνίας που ενδέχεται να προκύψουν περιστασιακά χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο ή τις σχετικές υπηρεσίες μας.

Διαχωρισιμότητα

Όλα τα δικαιώματα και οι περιορισμοί που περιέχονται στην παρούσα Συμφωνία μπορούν να ασκηθούν και θα ισχύουν και θα δεσμευτούν μόνο στο βαθμό που δεν παραβιάζουν την ισχύουσα νομοθεσία και προορίζονται να περιοριστούν στο βαθμό που απαιτείται ώστε να μην καταστήσουν την παρούσα Συμφωνία παράνομη, άκυρη ή ανεφάρμοστη. Εάν οποιαδήποτε διάταξη ή τμήμα οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας συμφωνίας κριθεί παράνομη, άκυρη ή ανεφάρμοστη από αρμόδιο δικαστήριο, η πρόθεση των μερών είναι οι υπόλοιπες διατάξεις ή τμήματα αυτής να αποτελέσουν τη συμφωνία τους σε σχέση με αντικείμενο του παρόντος και όλες αυτές οι υπόλοιπες διατάξεις ή τμήματα αυτών θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και ισχύ.

Επίλυση διαφοράς

Ο σχηματισμός, η ερμηνεία και η εκτέλεση της παρούσας Συμφωνίας και τυχόν διαφορές που προκύπτουν από αυτήν διέπονται από το ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο της Εσθονίας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι κανόνες της για τις συγκρούσεις ή την επιλογή δικαίου και, στο βαθμό που ισχύουν, οι νόμοι της Εσθονίας . Η αποκλειστική δικαιοδοσία και ο τόπος διεξαγωγής αγωγών που σχετίζονται με το αντικείμενο του παρόντος θα είναι τα δικαστήρια που βρίσκονται στην Εσθονία, και με το παρόν υποβάλλεστε στην προσωπική δικαιοδοσία αυτών των δικαστηρίων. Με το παρόν παραιτείστε από κάθε δικαίωμα σε δίκη ενόρκων σε οποιαδήποτε διαδικασία που προκύπτει από ή σχετίζεται με την παρούσα Συμφωνία. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις συμβάσεις για τη διεθνή πώληση αγαθών δεν εφαρμόζεται στην παρούσα συμφωνία.

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δεν μπορείτε να εκχωρήσετε, να μεταπωλήσετε, να υποχωρήσετε ή να μεταβιβάσετε ή να μεταβιβάσετε με άλλο τρόπο οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας που απορρέουν από το παρόν, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας, η οποία είναι κατά τη διακριτική μας ευχέρεια και χωρίς υποχρέωση. οποιαδήποτε τέτοια εκχώρηση ή μεταβίβαση θα είναι άκυρη. Είμαστε ελεύθεροι να εκχωρήσουμε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιονδήποτε τρίτο ως μέρος της πώλησης του συνόλου ή ουσιαστικά όλων των περιουσιακών στοιχείων ή των αποθεμάτων του ή ως μέρος μιας συγχώνευσης.

Αλλαγές και τροποποιήσεις

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε την παρούσα Συμφωνία ή τους όρους της που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή, με ισχύ από τη δημοσίευση μιας ενημερωμένης έκδοσης της παρούσας Συμφωνίας στις Υπηρεσίες. Όταν το κάνουμε, θα αναθεωρήσουμε την ενημερωμένη ημερομηνία στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας. Η συνέχιση της χρήσης των Υπηρεσιών μετά από οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές θα συνιστά τη συγκατάθεσή σας για τέτοιες αλλαγές.

Αποδοχή αυτών των όρων

Αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει την παρούσα Συμφωνία και συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της. Με την πρόσβαση και τη χρήση των Υπηρεσιών συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από την παρούσα Συμφωνία. Εάν δεν συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας, δεν έχετε εξουσιοδότηση για πρόσβαση ή χρήση των Υπηρεσιών.

Πολιτική επιστροφής

Δεδομένου ότι η Υπηρεσία προσφέρει μη υλικά, αμετάκλητα αγαθά, δεν παρέχουμε επιστροφές χρημάτων μετά την αγορά του προϊόντος, κάτι που αναγνωρίζετε πριν αγοράσετε οποιοδήποτε προϊόν στις Υπηρεσίες.

Επικοινωνία μαζί μας

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να κατανοήσετε περισσότερα σχετικά με την παρούσα Συμφωνία ή θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με αυτήν, μπορείτε να το κάνετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή να στείλετε ένα email στη διεύθυνση support@repeatonlinefitness.com.

Αυτό το έγγραφο ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 13 Αυγούστου 2022

Όροι & Προϋποθέσεις Αffiliate

Αυτή η συμφωνία περιγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα συνεργατών Repeat Online Fitness. Στην παρούσα συμφωνία, ο όρος “Συνεργάτης” αναφέρεται σε εσάς (τον αιτούντα). Στην παρούσα σύμβαση, ο όρος “Repeat Online Fitness” αναφέρεται στην Repeat – OnlineFitness OÜ , μια Εσθονική εταιρεία, με την οποία συνάπτετε την παρούσα σύμβαση. Υποβάλλοντας αίτηση στο πρόγραμμα συνεργατών επιβεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει τη συμφωνία και συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις.

Προγράμματα συνεργατών
Υπάρχουν δύο τύποι προγραμμάτων συνεργατών με την Repeat Online Fitness: εφάπαξ και επαναλαμβανόμενα.

Προμήθειες
Για μια πώληση για τη δημιουργία προμήθειας σε έναν Συνεργάτη, ο πελάτης πρέπει να συμπληρώσει τη φόρμα παραγγελίας και να καταβάλει την πλήρη πληρωμή για το προϊόν. Οι προμήθειες θα καταβάλλονται μόνο για πωλήσεις που πραγματοποιούνται όταν ο πελάτης κάνει κλικ μέσω κατάλληλων, σωστά δομημένων συνδέσμων συνεργατών. Οι σωστά κωδικοποιημένοι σύνδεσμοι αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του συνεργάτη. Οι προμήθειες μπορούν να προβληθούν στον πίνακα ελέγχου συνεργατών.

Εάν ο Συνεργάτης είναι σε μια εφάπαξ επιλογή πληρωμής, θα λάβει προμήθεια για κάθε νέα εγγραφή.

Εάν ο Συνεργάτης βρίσκεται σε επαναλαμβανόμενο πρόγραμμα πληρωμών, θα συνεχίσει να συγκεντρώνει προμήθειες για κάθε πληρωμένη συναλλαγή από τον πελάτη για όσο διάστημα ο πελάτης παραμένει πελάτης που πληρώνει. Για τους Συνεργάτες που συμμετέχουν στο επαναλαμβανόμενο πρόγραμμα, θα συσσωρεύονται επίσης προμήθειες για αναβαθμίσεις προγραμμάτων και προσθήκη χρηστών.

Η προμήθεια συμφωνείται έπειτα από επικοινωνία του Συνεργάτη με την Repeat Online Fitness και δεν μπορεί να ξεπεράσει το 15% της αξίας του προϊόντος.

Πληρωμές

Οι πληρωμές γίνονται είτε μέσω PayPal είτε μέσω τραπέζης. Ο συνεργάτης έχει την ευθύνη να ενημερώσει σωστά τα στοιχεία πληρωμών του από τον πίνακα ελέγχου συνεργατών. Η Repeat Online Fitness δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια εισοδήματος λόγω εισαγωγής λανθασμένων στοιχείων ή ανενεργών λογαριασμών του συνεργάτη.

Αίτηση για πληρωμές μπορεί να γίνει από τον συνεργάτη κάθε 30 ημέρες και η καταβολή του ποσού από την Repeat Online Fitness θα γίνεται εντός 30 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αιτήματος του συνεργάτη.

Η εταιρεία Repeat Online Fitness είναι υπεύθυνη για την πληρωμή των κερδών του συνεργάτη τα οποία λογίζονται ως εταιρικά έξοδα της Repeat Online Fitness. H φορολογική ενημερότητα του συνεργάτη είναι αποκλειστικά δική του ευθύνη και η Repeat Online Fitness δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν διαφυγόντα κέρδη του συνεργάτη και δεν είναι υπεύθυνη για την φορολογική του ενημερότητα.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Οι συνεργάτες επιτρέπεται να χρησιμοποιούν την επωνυμία Repeat Online Fitness και τους πόρους μάρκετινγκ που διατίθενται. Τα λογότυπα και άλλα στοιχεία δεν μπορούν να τροποποιηθούν. Ο Συνεργάτης δεν αποκτά κανένα εμπορικό σήμα, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα σε αυτά τα υλικά.

Ο Συνεργάτης δεν θα υπονοήσει ποτέ ότι ενεργεί για λογαριασμό της Repeat Online Fitness και δεν θα ισχυριστεί ποτέ ότι τα προγράμματα που προωθεί είναι δικής του κατασκευής ή ευθύνης.

Ο Συνεργάτης δεν θα εκπροσωπήσει ποτέ τον εαυτό του, την Repeat Online Fitness ή τη σχέση του με την Repeat Online Fitness με ψευδή ή παραπλανητικό τρόπο.

Ο Συνεργάτης δεν θα εμπλακεί στη διανομή ανεπιθύμητων μαζικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (spam) που αναφέρουν ή αναφέρονται στην Repeat Online Fitness.

Τερματισμός Συνεργασίας

Οποιοδήποτε από τα μέρη έχει το δικαίωμα να τερματίσει τη συμφωνία αμέσως χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Εάν ο Συνεργάτης τερματίσει τη συμφωνία, δεν θα καταβληθούν περαιτέρω προμήθειες από την Repeat Online Fitness για οποιεσδήποτε προηγούμενες ή μελλοντικές συναλλαγές πελατών.

Εάν η Repeat Online Fitness επιλέξει να τερματίσει τη συμφωνία, οποιοδήποτε υπόλοιπο θα καταβληθεί στον συνεργάτη εντός 60 ημερών από τον τερματισμό.

Εάν ο Συνεργάτης βρίσκεται σε επαναλαμβανόμενο πρόγραμμα, η Repeat Online Fitness δεν θα είναι υποχρεωμένη για μελλοντικές πληρωμές μετά τον τερματισμό.

Εφαρμοστέο Δίκαιο


Η παρούσα Σύμβαση διέπεται, ερμηνεύεται και επιβάλλεται σύμφωνα με τους νόμους του Εσθονικού Κράτους, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι κανόνες σύγκρουσης νόμων.

Όλες οι αξιώσεις και οι διαφορές που προκύπτουν από ή σχετίζονται με την παρούσα Συμφωνία πρέπει να επιλύονται από τις Εσθονικές δικαστικές αρχές.